Termobox BESSTER

termobox

Termobox BESSTER (tiež termoobedár, termonádoba, termobox, menubox, thermobox) prešiel vývojovým procesom za účelom odstránenia negatív, ktoré ovplyvňujú kvalitu a teplotu dovážanej stravy a tým priamo poškodzujú naše zdravie. Jedinečnosť termoboxov spočíva v účelovom rozložení nádob (miska na polievku, miska na šalát, kompót, prílohu a tanier na hlavné jedlo) do termoizolačného kufríka a tým vzniká jedinečný stravovací systém termobox BESSTER.

K stravníkovi sa tak dostane obed, večera, ako na tácni v reštaurácii alebo inom stravovacom zariadení čo je z hľadiska zdravia najdôležitejšie, dodaná strava je teplá (dochádza k minimálnej strate teploty počas prevozu a manipulácie) a pacient, klient, pracovník, pokiaľ je časovo, alebo pracovne zaneprázdnený, môže k stolovaniu pristúpiť, ako mu to situácia dovolí bez toho, aby bola znížená kvalita alebo teplota konzumovanej stravy

Všetky komponenty ktoré tvoria výrobný proces pre tento stravovací systém, termobox a misky BESSTER sú z potravinársky nezávadných materiálov a veľký dôraz pri vývoji bol kladený na to, aby to bol výrobok dobre a ľahko umývateľný a aby v ňom neboli miesta, v ktorých by sa mohli trvalo usadzovať nečistoty. Termoboxy sú v tejto podobe inovovaný výrobok, ktorý sme vyrábali a predávali od roku 2003 do decembra 2007. K inovácii sme pristúpili z dôvodu zvýšenia kvality výrobku a z dôvodu uspokojenia dopytu, pretože predošlý spôsob výroby vyžadoval dlhé dodacie lehoty od objednávky po distribúciu.

Termobox BESSTER - parametre

šírka 35,0 cm miska okrúhla - 0,5 l
dĺžka 40,0 cm miska oválna - 1,0 l
výška 12,3 cm
hmotnosť 1730 g

Termobox BESSTER je na trhu štátov EÚ a nielen tu bezkonkurenčným výrobcom, čo sa týka dizajnu, kvality, jednoduchosti pri manipulácii, použitých materiálov, variabilnosti pri preprave (skladanie na seba - stohovanie) a hlavne ceny výrobku. Termobox je určený nielen na roznos, ale aj prevoz stravy od distribútora k stravníkovi. Tým, že manipulácia s termoboxom a jej súčasťami je veľmi jednoduchá, je ideálny pre nemocnice, domovy dôchodcov a zariadenia, kde pohybová schopnosť stravníkov je z rôznych dôvodov obmedzená.

Termobox BESSTER – využitie

Nemocničné zariadenia, zariadenia sociálnych služieb a starostlivosť o seniorov, domovy dôchodcov, charitatívne organizácie, zariadenia opatrovateľskej starostlivosti, sanatória, v oblasti cateringu stravovanie zamestnancov firiem či už jednotlivcov alebo skupín v priemyselných parkoch, fabrikách, v stavebníctve, výstavba diaľnic, inžinierskych sietí, predajne, hypermarkety, kancelárie, nápravnovýchovné zariadenia, priemyselné parky, poľnohospodárstvo, družstevní roľníci, dielne, výrobné haly, sklady, mäsopriemysel a podobne.

Návod na použitie - Termobox BESSTER

Pred prvým použitím termoboxov BESSTER, misky a kryty misiek je potrebné z hygienických dôvodov dôkladne umyť saponátom. Použitie je veľmi jednoduché a praktické. Počas konzumácie nie je potrebné vyberať misky z dolnej časti termoboxu (slúži ako podnos) a misky s jedlom sa môžu zohrievať v mikrovlnnej rúre. POZOR! Termobox BESSTER je zakázané vkladať do mikrovlnnej alebo teplovzdušnej rúry a vystavovať sálavým teplotám nad 60°C.

Plnenie termoboxov jedlom

 1. Misky naplniť jedlom na dávkovacom stole (vstupná teplota nad 80°C)
 2. Po naplnení, misky uzavrieť krytmi
 3. Misky vložiť do termoboxu (termosu)
 4. Uzatvoriť termobox a zaistiť sponami
 5. Termobox BESSTER je pripravený na roznos a rozvoz stravy k zákazníkovi
  1. Čistenie a údržba

   Termobox a misky sú vhodné na umývanie v umývačke riadu za bežných podmienok a s bežným čistiacim prostriedkom. Nepoužívať však abrazívne čistiace prostriedky a ostré predmety - hrozí poškodenie povrchu obalu termoboxu a plastových nádob.

   Ochrana životného prostredia

   Termobox BESSTER je vyrobený z recyklovateľného materiálu. Poškodený termobox a misky odporúčame odovzdať do separovaného zberu.

Kontakt

BESSTER Group s.r.o.
Pod Vinbargom 2649
085 01 Bardejov
Slovensko

(+421) 54 474 2604
(+421) 908 992 383
besster@besster.sk

Napíšte nám

x
Powered by jqueryform.com